Kam na výlet

O Šumavě

Šumava - Zelená střecha Evropy se rozprostírá v příhraniční oblasti jihozápadních Čech v průsečíku tří zemí střední Evropy – Čech, Bavorska a Horního Rakouska. Součástí tohoto území je Národní park Šumava. Tento významný turistický region leží na území okresů Český Krumlov, Prachatice a Klatovy a je vyhledávaným pro svou rozmanitost a krásu.

Tato rozsáhlá oblast, od památky UNESCO Českého Krumlova a českého „moře“ Lipna na jihu, až po Železnorudsko s unikátními ledovcovými jezery na západě, včetně Čertova, největšího v ČR, je chráněna pro svoji zachovalou drsnou panenskou přírodu. Neopakovatelnou přírodu nabízející nepřeberné množství aktivit k odpočinku, pohybu, zábavě a poučení. Nekonečné šumavské lesy ukrývají kamenné moře Čertovy stěny, nejznámější Prales Boubín, legendární šumavské slatě a rašeliniště, dravé prameny Vydry a Křemelné a další přírodní unikáty.

Území Šumavy lze projít pěšky, projet na kole či běžkách nebo na koňském hřbetu po nových upravených trasách. Proplout ve člunu po Vltavě a Otavě. Vidět z historických vlaků jedoucích po nejvýše položených horských tratích kolem Kvildy a Stožce. Kroky návštěvníka mohou spojit historická strážní a obchodní města od Volar a Prachatic, přes Vimperk a Hartmanice, až po Sušici a Klatovy. Ze stále zlatonosného otavského údolí památného Prácheňska vítají na Šumavě a Pošumaví města Písek, Strakonice, Horažďovice a Sušice.

Majestátnost šumavských hor střeží slovutné hrady Rožmberk s Bílou paní, Vítkův Hrádek nejvýše položený v ČR, Rabí s největší plochou v ČR, vodní Švihov, Werichovy Velhartice, galerijní Klenová, hrdý Kašperk.

Vrcholy hor na hranicích s Německem Knížecí stolec, Plechý, Třístoličník, Luzný, Jezerní hora jsou přirozenými místy pro rozhledy do kraje. Rozhledna Kleť je nejstarší v ČR, rozhledna Poledník je nejvýše v ČR a rozhledny Boubín, Javorník, Pancíř jsou vrcholy, kde se nabízí nezapomenutelné a neopakovatelné pohledy po jedinečné Šumavě, ale též na velehory Alp.

Technický unikát plavební Schwarzenberský kanál, čarovné pošumavské hospody, v knihách popsaná Klostermannova zastavení, výskyt jelena, tetřeva a rysa lze vidět jen na Šumavě, skvostu české a evropské přírody.

Národní park Šumava je největší chráněné přírodní území v ČR. Šumava je přírodní unikát, který je doplněn a dotvořen stovkami unikátů lidského umu. Šumavu můžete navštívit na týden. Ale poznat ducha šumavských samot a šumavských lidí můžete až při opakovaných toulkách po nejrozsáhlejším pohoří České republiky. Šumava je živá historie i současnost zemí českých.

Co možná nevíte?

Na Šumavě máme biosférickou rezervaci. Kde se tu vlastně vzala a kdo a proč ji založil? Původ musíme hledat v organizaci UNESCO – organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, jež byla založena v r. 1945 jako bezprostřední reakce na hrůzy právě skončené světové války. Sídlí v Paříži a aktuálně sdružuje 195 zemí. Jejím hlavním cílem je udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidským právům a právnímu řádu. Angažuje se v oblasti vzdělání, přírodních věd, sociálních a humanitních vědách, kultuře a komunikaci a informacích.

V r. 1970 byl na generální konferenci vyhlášen program obecně známý pod zkratkou MaB (Man and the Biosphere/Člověk a biosféra), v rámci něhož jsou po celém světě vyhlašovány biosférické rezervace. V současnosti je ve 114 zemích světa vyhlášeno 580 biosférických rezervací.

Šumava, vyhlášená v roce 1990, je jednou ze šesti českých. Biosférické rezervace usilují o naplnění tří hlavních funkcí - ochranu přírodní a kulturní rozmanitosti, sociálně, kulturně a přírodně udržitelný ekonomický rozvoj a logistickou podporu výzkumu, monitoringu, environmentální výchově a vzdělávání.

Zvláště důležité je zapojení místních komunit a účast všech zainteresovaných v procesu plánování a péče o celé území. Každá biosférická rezervace je rozdělena do tří hlavních zón. Jádrové zóny, jež je určena pro ochranu přírody, monitoring a nedestruktivní výzkum; ochranné zóny obklopující nebo přiléhající k jádrové zóně, jež je určena pro aktivity slučitelně se šetrnými ekologickými postupy a přechodové zóny, pro aktivity, kde lidé společně usilují o udržitelné užití přírodních zdrojů.

Potenciál biosférické rezervace na Šumavě nebyl dosud příliš využit. Ve snaze o její oživení se nově na koordinaci aktivit biosférické rezervace podílejí na základě dohody společně RRA Šumava a Správa NP a CHKO Šumava.

Další tipy na zábavu a výlety do okolí