Schwarzenberský plavební kanál

Výjimečná technická památka je dílem ing. Josefa Rosenauera, lesního inženýra na schwarzenberském panství. Stavba I. etapy tzv. Starého kanálu probíhala v letech 1789 – 1793, stavba II. etapy Nového kanálu pak v letech 1821 až 1823. Kanál sloužil hlavně k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřívím.

Dílo začíná u osady Nové Údolí na svahu Třístoličníku. U osady Jelení je trasa vedena podzemním tunelem, dlouhým 389 metrů. Vstup do něj uzavírají kamenné portály. Nedaleko obce Zvonková opouští kanál české území a pokračuje do Rakouska. Pod zříceninou hradu Vítkův kámen se vrací na naše území, ale po chvíli míří opět a definitivně do Rakouska, vlévá se do řeky Grosse Mühl a pak do Dunaje.

Celková délka velkolepého díla je 51,9 km. Podél kanálu vede naučná stezka, která začíná v Jeleních Vrších a končí po 8 km v Nové Peci-Raškově. Je obousměrná a jsou na ní 4 informační panely. Přibližuje historii plavení dřeva na Šumavě, historii plavebního kanálu a představuje osobnost stavitele kanálu Josefa Rosenauera.

Dostupnost a vzdálenosti:

Celkový okruh naučné stezky je cca 16 km. Jedná se o nenáročnou trasu, která vede podél kanálu a využít ji mohou i vozíčkáři. Cykloturisté mohou jet téměř po celé délce 44 km dlouhé trasy na Růžový vrch.