Vchynicko-tetovský plavební kanál

Další z velkých děl inženýra Josefa Rosenauera. Bylo budováno v letech 1799-1801 jako spojnice Vydry a Křemelné, obcházející nesplavný úsek Vydry pod Antýglem. Kanál umožnil těžbu dřeva v částech Šumavy do té doby nepřístupných.

Kanál se odpojuje z Vydry pod bývalou osadou Vchynice–Tetov nedaleko Antýglu u hradlového mostu, zvaného rechle. Kanál původně tvořily tři části spojené kamennými skluzy, po nichž následoval závěrečný skluz do Křemelné. V roce 1942 byla uvedena do provozu hydroelektrárna na Čeňkově Pile, která jako zdroj energie využívá vodu právě z Vchynicko-tetovského kanálu.

Při silnici z Modravy do Srní začíná naučná stezka nazvaná Vchynicko-tetovský plavební kanál. Věnuje se dřevařství - těžbě, přibližování a plavení dřeva, pilařství a vorařství. Značená cesta vás zavede na Rokytu, kde se nachází geologická expozice a informační středisko. Naučnou stezku mohou absolvovat pěší i cykloturisté. Její celkový okruh měří 18 km.