Horská synagoga v Hartmanicích

342 01 Hartmanice

Tel.: +420 732 631 176, +420 723 953 426

E-mail: hartmanice@email.cz

Web: http://www.hartmanice.cz/cz/

Od roku 1883 byla horská synagoga v Hartmanicích domem modlitby pro více než 200 zdejších obyvatel židovské víry.

Po II. světové válce byla využívána pouze jako truhlárna a sklad pneumatik. Po téměř 70 letech navrátilo této nejvýše položené synagoze v České republice její důstojnost občanské sdružení Památník Hartmanice.

Na vás, návštěvníky, dnes čeká kulturní památka oceněná titulem Stavba roku 2006. Uvnitř je instalována expozice obohacená o moderní audiovizuální prvky. Prostřednictvím historických fotografií a listin je dokumentováno spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.

V přízemí synagogy je umístěna výstava fotografií šumavských vesnic, které zanikly po roce 1948. Zajímavé jsou i snímky staré Šumavy.

Poučná je historie židovské obce v Hartmanicích, osud synagogy i průběh její záchrany.

Po předchozí telefonické domluvě nabízí synagoga školám odborně-vzdělávací výklad k základům judaismu, o životě Židů na Šumavě, o židovských svátcích atd.