Stožecká kaple

Na svahu hory Stožec stojí v lesním porostu kaple se zajímavým osudem. Původní dřevěná stavba vznikla v roce 1791 nad pramenem léčivé vody. Velmi však trpěla nepříznivými klimatickými podmínkami, a tak v roce 1804 nechalo město Volary vybudovat kapli novou.

V roce 1867 navštívil místo pražský arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergu a nechal kapli rozšířit o dřevěnou přístavbu alpského stylu. V roce 1914 byla kaple vyzdobena dřevořezbami. Po druhé světové válce začala chátrat a téměř zanikla.

Na druhé straně hranice, v bavorském Phillipsreuthu, byla v 80. letech 20. století postavena její přesná kopie. Své obnovy se nakonec dočkal i sám originál – v roce 1988 byla Stožecká kaple zrekonstruována do původní podoby Janem Kocourkem z Prachatic.

V listopadu 1988 byla slavnostně otevřena a v srpnu 1990 znovu vysvěcena. Hlavní pouť se zde koná vždy první neděli po 14. srpnu.

Dostupnost a vzdálenosti:

Stožec – Stožecká luka – Pod Stožeckou skálou – Stožecká kaple – Lesní silnice – Lávka přes Studenou Vltavu – Stožec. Celkový okruh měří cca 9 km.