Boubínský prales a jezírko

Celosvětově známý prales na úpatí hory Boubín (1362 m n. m.). Již v roce 1858 byla jeho část vyjmuta z běžného lesního hospodaření, v roce 1992 byl vyhlášen Národní přírodní rezervací. Jádro pralesa, tvořené zejména bukem, smrkem a jedlí, je nejzachovalejším zbytkem původních šumavských smíšených horských lesů, tzv. pomezního hvozdu. Nejstarší smrky a jedle zde dosahují stáří 300 - 400 let.

Největší boubínský strom „Král smrků“ padl 4. prosince 1970, starý asi 440 let.

Pralesem protéká Kaplický potok, který se vlévá do malého jezírka – nádrže – uměle vytvořené k plavení dřeva do sklárny v Lenoře. Toto technické dílo sloužilo svému účelu ještě po 2. světové válce.

Kolem nejcennějšího jádra rezervace, veřejnosti nepřístupného, je vyznačena okružní naučná stezka „Boubínský prales“. Výchozím i konečným místem je Boubínské jezírko. Délka trasy je 3,6 km, zahrnuje 8 zastávek a zaměřuje se na vývoj pralesa.

Dostupnost a vzdálenosti:

Stezka je určena pouze pro pěší.